Медицински център - Профилактични прегледи

Уникален и нов подход за диагностика и лечение

 

 

Експресна цялостна картина на даден орган или целия организъм

 

 

Възможност за определяне на оптимална терапия

 

 

Най-бързият метод да се съкрати пътя за поставяне на диагноза

 

 

Възможност за абонаментно профилактично наблюдение

 

 

 

Апарат Оберон - Профилактични прегледи


 

Патент - Прифилактични прегледи с Апаратура Оберон Апарат Оберон - Сертификат - Медицински център Профилактични прегледи с Апарат Оберон - Сертификат

Експресната нелинейна диагностика - Идеален метод за профилактика is closed

Пълно изследване на всички органи в човешкия организъм на тъканно и клетъчно ниво

 

С “ОБЕРОН" в медицински център Медлогис се откриват заболявания в латентна (още непроявена) форма на възможно най-ранен стадий , които стандартните класически изследвания не е възможно да диагностицират в толкова начална фаза.Профилактични прегледи проведени в нашия медицински център по метода на - Нелинейната диагностика имат значително предимство със своята обширност, безвредност , достоверност, и експресивност.

Профилактични прегледи - Ранна диагностика и предпразположение към заболявания is closed

Апаратура за изследване състоянието на космонавти

Медицински център Медлогис ползва апаратурата “Оберон” създадена за изследване на руските космонавти.

 

Посредством метода за нелинейна диагностика и лечение в медицински център ”Медлогис” без риск дори от минимално вредно влияние ще получите експресно диагностика на функциите на всички органи и системи.Ранното откриване на заболявания , както и предразположението към такива значително надхвърля по мащаб ползата в сравнение със стандартните профилактични прегледи.

 

В Медицински център Медлогис с “Оберон” се изследват всички вътрешни органи , костната система , главният мозък и периферната нервна система.Това дава възможност при извършваните профилактични прегледи в нашия медицински център да получите много прецизна ранна диагностика на заболявания, предразположенията към тях и цялостна оценка на функционалното състояние на организма.

 

Профилактичният преглед на жените в медицинският център включва изследване на млечните жлези, костната (остеопороза) и половата система.При мъжете простатната жлеза.

 

До настоящия момент няма друг метод , който би могъл да конкурира прилаганата в медицински център ”Медлогис” компютърна диагностика по експресност , достоверност и при поставяне на ранна диагноза.